GİRİŞ YAP

Araç Kiralama Koşulları - Avec Rent A Car

İş bu sözleşme, Sitenin tüm haklarının sahibi olan merkezi Oruçreis mahallesi Giyimkent Caddesi Numara 2 Esenler İstanbul adresinde bulunan Atışalanı vergi dairesine 7340850221 vergi numarası ile kayıtlı REPLEASE TURİZM OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş (Bundan böyle Avec Rent A Car ya da KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.) ile kimlik (ad, soyad, TC kimlik numarası) ve iletişim bilgilerini ( adres, e-posta adresi, cep telefonu numarası) iş bu sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlanmış olan üye arasındadır. Üye, siteye üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede vasıta olarak belirtilecektir.) Adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı, kiralama süresi dönüş istasyonu vs. kira ücretini ödemeyi ve yürürlükte olan genel kiralama koşullarını kabul etmeyi beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

 

1-) Kiracı aracı, araca ait tüm belgeler, aksesuar avadanlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim aldığı gibi araç kiraladığı istasyona veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki Kiraya Veren ofisine iade edecektir. Kiracı, kiralanan aracın kullanımı sürecinde talep edeceği bebek koltuğu, navigasyon cihazı vb. ilave hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelini de işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemek zorundadır. Kiracı, süre uzatımına ilişkin Kiraya Verene başvuracak ve onayı alınacaktır.

 

2- Kiralayan; sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik vb. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, araç içi döşemede ve aksesuarlarda oluşabilecek sigara yanığı, yırtık, detaylı temizleme gerektiren leke vs , lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanlar kasko ve güvenceler kapsamı dışındadır. Kiracı aldığı vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.(Kira sözleşmesinde veya teslimat formunda belirtilenler dışında)

 

3-Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta yasal limitler dahilinde muafiyetli KASKO güvencesi şartları ile korunmuştur. Vasıta ayrıca kiraya veren tarafından maddi hasar, yangın ve hırsızlığa karşı güvencelenmiştir. Kiracının sorumluluk şartları vasıtanın dahil olduğu gruba göre değişmektedir. Bu bilgiler fiyat listesinde verilmiştir. Sorumluluk kiracı tarafından vasıtanın ait olduğu gruba göre belirlenen gün başına ek bir ücret ödenmesi ile kaldırılabilir. Ancak kiracı vasıtanın ya da karoserinin üst kısmında darbeler sonucu (köprü, balkon ya da yukarı mesafede bulunan her nesne tarafından) oluşan hasar bedellerini kaza güvencesini kabul etse dahi ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar sorumluluk güvencesini SCDW satın almış olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri kabul eder.

 

 1. Kaza anında alkollü veya uyuşturucu etkisi altında ise,

 2. Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza raporunda kazanın aşırı hız nedeni ile meydana geldiğinin belirtilmesi)

 3. Trafik kaza zaptının ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda

 4. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanması halinde

   

4- Vasıta aşağıdaki açıklanan şekilde kullanılmayacaktır.

 

 1. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında

 2. Herhangi bir vasıta ya da bireyleri çekmekte veya itmekte

 3. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde

 4. Alkol veya uyuşturucu bir madde almış kişi tarafından

 5. Ek sürücü olarak belirlenmeyen üçüncü şahıslar tarafından

 6. Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri vb. )

 7. Vasıtaya zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak yük veya eşya taşımasında

 8. Araçların marka ve modellerini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlarda *( arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı, vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılanma ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağandışı şartlarda,

   

5-Vasıtanın kullanımı,

 

 1. Kiracının ekonomik segment araçlarda 21 yaşını doldurmuş ve en az 1 yıllık ehliyet sahibi olması, orta segment araçlarda 25 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık ehliyet sahibi olması, üst segment araçlarda ise 28 yaşını doldurmuş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olması, premium araçlarda 28 yaşını doldurmuş ve 5 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Bir araç için en fazla 2 adet ek sürücü tanımlanabilir. Sürücülerin araç gruplarına göre yaş ve ehliyet süreleri uygun olmaması durumunda “Genç Sürücü Paketi” belirlenen şartlar ve bedel karşılığında satın alınabilir. Genç Sürücü Paketinden yararlanan kiracı, SCDW sigorta kapsamı alması zorunludur

 

 1. Sürücü genel kiralama ve koşulları broşüründe belirlenen yaş sınırını, ehliyet süresini doldurmuş olmalıdır.

 2. Vasıta kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isimleri kayıt ettirilen (a).(b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara da uyan şahıslar tarafından kullanılabilir.

 3. Kiralama süresi başlangıcından sonra güvence kapsamı ile ilgili talep edilecek değişiklikler, en yakın lokasyonda bulunan Avec Rent A Car tarafından gerekli kontroller sağladıktan sonra, kontrat yenilenmesiyle mümkündür.

   

6- Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına uymasını sağlamakla yükümlüdür. Kiralanan aracı yalnızca sözleşme ve teslimat formunda belirtilen kişi/kişiler kullanabilir. Sözleşmede belirtilmeyen üçüncü kişilerin, aracı kullanmaları halinde meydana gelebilecek hasarlarda, hiçbir hasar güvencesi geçerli değildir. Aksi halde gerek Kiraya Veren gerekse de üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.

 

7- Kiralama süresi minimum 24 saat (1 gün) olup bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti bir gün olarak hesaplanıp tahsil edilecektir. Kiracı, geçerli fiyat tarifesindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanacak kira ücretini nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralama süresi bitiminde aracın zamanında teslim edilmemesi durumunda, Kiracı, 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1/3 ü oranında, 3 saati aşan gecikmelerde ise 1 günlük kira ücretini nakden ve defaten ödemeyi kabul eder.

 

8- Muafiyetli güvence kapsamında günlük araç kiralama bedeline dahil olan CDW Kasko ile kiralama sürecinde meydana gelebilecek bir hasar oluşması durumunda Ekonomik grup araçlarda 1500-TL, Orta grup araçlarda 2.000-TL, Üst grup araçlarda 3.000-TL, Luxury araçlarda 5.000 TL’ lik kısmı Kiracının sorumluluğundadır. Muafiyet limitleri belirtilmiş olan bu sorumluluk, hasara ilişkin evrakların kiralayan tarafından temin edilmesi ve Kiraya Verene eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. İstenilen evrakların eksik / getirilmemiş olması durumunda, hasar bedelinin tamamı sözleşmede ismi bulunan kiracı tarafından karşılanmak zorundadır. Ek ücret ödemek koşuluyla sözleşmeye dahil edilecek teminatlar aşağıda açıklanmıştır. Kiracı imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddeler Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), araç hırsızlık teminatı(TP), Mini Hasar Güvencesi ve Tam Güvence Hizmeti (SCDW)’ dir. -SCDW (CDW, TP, LCF ) hizmetlerinin tamamını kapsar.

 

 • Mini Hasar Güvencesi: 750 TL’ye kadar oluşan hasarlarda kiracı beyanı ile onarım sağlanma avantajı sunan güvence

 • Süper Mini Hasar Güvencesi: 1500 TL’ye kadar oluşan hasarlarda kiracı beyanı ile onarım sağlanma avantajı sunan güvence

 • Muafiyetsiz Full Güvence SCDW: Araçta oluşabilecek tek/çift taraflı kazalara ilişkin güvenceden yararlanmak için belirtilmiş olan evrakların eksiksiz temin edilmesiyle, hasar bedelini kapsam altına alan bir güvencedir.

 • TP Theft Protection Hırsızlık Güvencesi; Aracın çalınması ile sigortanın ödemeyi yapması arasında geçen sürede doğan "iş kaybı tazminatını" teminat altına alır.

 • LCF Lastik Cam Far: Kiralama sürecinde lastik cam ve farda oluşabilecek hasarlarda zararları kapsayan güvencedir. 

   

Güvencelerin geçerli olabilmesi için:

 

 • Kazanın, kira sözleşmesinde ismi yazan kişilerden biri tarafından kullanılırken gerçekleşmiş olması,

 • Araç kullanımı sırasında kesinlikle alkol alınmamış ve/veya uyuşturucu etkisi altında olunmaması,

 • Aracın TEK TARAFLI olarak kazaya uğraması veya çalınması durumunda, (aracın) yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmış olması,

 • ÇİFT TARAFLI kazalarda ise, aşağıdaki maddelerde bildirilen haller dışında, kazanın oluş şekline göre,

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması,
Çift taraflı kazalarda, sadece aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağı, trafik polisi tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa

 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,

 • Kazaya karışan araçlardan birinin kamu kurumlarına ait olması durumunda,

 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

 • Trafik Kazasında sadece 3.kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

 • Kazaya karışan araçlardan birinin trafik sigortasının bulunmaması durumunda,

 • Trafik kazası ölüm ve / veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa

 • ÇALINMA durumunda, en yakın polis veya jandarma karakolu tarafından "Hırsızlık Tespit Raporu" alınmış ve anahtar ve araç ruhsatının AVEC RENT A CAR `a teslim edilmiş olması gerekmektedir.

 • Güvence teminat limitlerinin üzerinde kalan her türlü hasar sorumluluğu kiracıya aittir.
  Ancak kaza durumunda kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka nedenden dolayı (genel trafik kurallarına uyulmaması) ceza verilmişse kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarın tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları, tazminatı ile isteme hakkını kazanır.

 

9-Kiralama süresi sonunda aracın AVEC RENT A CAR ofislerinden başka bir yerde teslim edilmesi durumunda çıkabilecek tek yön ücreti, kanunen uygulanan vergiler, eksik yakıt bedeli ve buna ek olarak % 25 hizmet bedelini sözleşmede ismi geçen kiracıya ait kredi kartından tahsil edilecektir. Aracın kiralama sonrası çıkış yapacağı AVEC RENT A CAR ofislerine 40 km’ye kadar olan mesafelerde teslim alma ve/veya teslim etme hizmeti 80 TL hizmet bedeline tabi olup, 40km’den uzak mesafelerde yapılacak teslim alma ve/veya teslim etme hizmet bedeli mesafeye göre değişiklik göstermektedir. Mesafeli teslim alma ve/veya teslim etme hizmeti tamamen Kiraya Verenin insiyatifinde olmakla birlikte, Kiraya Veren bu hususta hiçbir şekilde bedeli ödenmek istense dahi zorlanamaz.

 

10-Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında sadece kendisine ait bir kredi kartı ile yapacaktır. Kiracı kira bedelinin, sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ile birlikte ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

11- Aracın Kiracıya tesliminden sonra ilgili araca kesilmiş ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, otoyol kaçak geçiş ücretleri, park ücreti, araç çekme bedeli gibi tüm ödemeleri Kiraya Veren yasal süresi içerisinde yasal indirimlerden faydalanmak adına yapabilir. Bu ödemelerin Kiraya Veren tarafından yapılması halinde ödeme tutarlarına ek olarak her bir işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli Kiracıdan tahsil edilecektir. Bu tutarın provizyon bedelinin üstünde kalması veya kart limitinin yeterli olmaması sebebiyle tahsil edilememesi durumunda Kiracı ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli hizmet bedeli ile birlikte ödemeyi peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

 

12- Kiracıya ait kredi kartından, kiraladığı aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için en az 500-TL, orta grup araçlar için en az 750-TL, üst grup araçlar için en az 1.500-2.000 TL Luxury grup araçlar için en az 4.000 Tl tutarında ön provizyon bloke edilebilir. Gerektiğinde üst segment araçlar için Kiracıya ait farklı bankaların iki ayrı kredi kartlarının her birinden en az 1.500-TL blokaj uygulanacaktır. Provizyon bloke edilecek tutarlar alt limit olarak belirlenmiş olup bu rakamların üstünde blokaj bedelleri Kiraya Veren tarafından talep edilebilir. Araç segmentlerinin belirlenmesinde tek söz sahibi Kiraya veren olup Kiraya verenin blokaj bedelleri ve araç segment belirmesi hususunda dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kiralama başlangıcında alınan provizyon tutarı her türlü trafik cezası, otoyol kaçak geçiş ücreti, park ücreti, araç çekme bedeli ve tüm hasar zarar bedellerinin tahsilatı için kullanılacaktır. Kiracı kredi kartından yapılacak bu işleme hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

 

13- Araç kullanım kilometre limitleri ekonomik , orta ve üst grup araçlarda günlük 400 km aylık 4.000 km, Premium grup araçlarda günlük 300 km aylık 3.000 km ile sınırlandırılmıştır. Kira süresi aylık km limitlerine ulaşması halinde hiç bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Kiralanan araç için sözleşmede belirtilen aylık kilometre sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda araç Kiracı tarafından derhal kiralayana iade edilecek ve Kiracı araç için belirlenen kiralama süresinin tüm kira bedelini Kiralayana ödeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Bu madde belirtilen bir ay 30 gün üzerinden değerlendirilir. Kilometre sınırının dolması ile aracın Kiralayana teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her km için km başına araç segmentine göre ;

Ekonomik/Orta Grup Her 100km için: 15 TL+KDV

Üst Grup Her 100km için: 25TL+KDV

Premıum Grup Her 100 km için : 50TL + KDV 

Kiralayan tarafından Kiracıya ayrıca fatura edilecek ve kredi kartından yapılan blokaj bedelinden tahsil edilecektir

Bu kilometre aşımı içerisinde doğacak bakımların maliyetini de KİRACI üstleneceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Günlük kiralamalarda Kiracı talep etmesi halinde “İlave kilometre paketi“ hizmetinden yaralanabilir. İlave Kilometre Paketleri, Sözleşmede belirtilen aylık kilometre kullanım hakkını geçemez.

 

14- Kiraya Verenin kiralanan aracı takip edebilmesi ve gerektiğinde aracı durdurup geri iade alabilmesi için kiralanan araçlara araç takip sistemi monte edilmiştir. Kiracı, kiraladığı araca araç takip sistemi monte edildiğini, aracın takip edildiğini ve bu sözleşmede belirtilen iade tarihinde aracı iade etmediği taktirde ve/veya sözleşme ilişkisi devam ederken Kiraya Veren tarafından gerekli görülen hallerde bu sistem kullanılarak aracın yerinin tespit edileceğini ve aracın durdurularak geri alınabileceğini ve bu hususlara muvafakat ettiğini, aracın durdurulması ve iade alınması nedeniyle Kiraya Verenden her ne ad altında olursa olsun her hangi bir tazminat ve/veya zarar ziyan talebinde bulunmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Kiraya Veren de, aracı takip etme ve durdurma yetkisini kötüye kullanmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder. Söz konusu araç takip sisteminin Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi ve sisteme müdahale edilerek sistemin etkisiz hale getirilmesi ve/veya getirilmeye çalışılması halinde Kiraya Verenin uğradığı sistemin söküp takma ve cihaz ücreti başta olmak üzere tüm zararları Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır. Kiracı araç takip sistemine yapılan tüm müdahalelerin iş bu sözleşmenin feshi manasına geldiğini peşinen kabul eder.

 

15-Kiracı ve yetkili sürücüler kira süresi içinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirir.

 

a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

b) Çift taraflı kazalarda karşı tarafın ehliyet, ruhsat ve trafik güvence poliçelerinin fotokopisinin, mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini temin etmek.(Ehliyet No, Verildiği İl, Trafik Güvence Poliçe Numaralarının ve Sigorta Şirketinin isim vs.)

c) Sorumluluğu ve suçu kabullenmemek,

d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,

e) Maddi ölümlü cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın güvenlik görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

f) Kaza bildirimini 24 saat içerisinde, ilgili tutanak ve raporları en geç 3 gün içerisinde ilgili ofise ulaştırmak,

 

16-Kiralayan hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Kiracı, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan gayrikabili rücu olarak peşinen ibra eder.

 

17-Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve hırsızlık güvencesinden (TP) yararlanacaktır.

 

18- Üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar tedavi giderleri aracın zorunlu Trafik Güvencesi limitleri ile sınırlı olup meydana gelecek tüm sorumluluk ve tüm yükümlülükler kiracıya aittir.

 

19- Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik veya imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

20- Kiracı mal veya yolcu taşıdığı takdirde taşınan mal veya yolcu ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt kabul eder.

 

21- Kiracı Kara Yolları Yönetmeliği ve yürürlükteki trafik kanunlara uymak zorundadır. Vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez. Kiracı Kara Yolları Yönetmeliği’ne aykırı davranış sonucu ortaya çıkan ceza ya da masraflardan sorumludur. Bu nedenle kiralayan taşınan mala gelebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

 

22- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması halinde özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde; kiracı, kiraya verene bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisi tanır. Vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından kiralayan sorumlu tutulamaz. Ancak kiraya veren kiracının çıkarlarını korumak için her türlü önlemi alacaktır.

 

23- Faturalar makbuz karşılığı peşin olarak ödenecektir. Ödeme yapılmadığı takdirde ödenmeyen miktar üzerinden aylık vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz talep edilir.

 

24- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

 

25- Kira bedelinin ödenmemesi durumunda Avec Rent A Car iş bu sözleşme ile Kiracı hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunma hakkına sahiptir.

 

26- Kiralayan ve Kiracı kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Kiracı, kişisel bilgilerinin, kredi kartı vs. bilgilerinin Kiralayan tarafından saklanmasına muvafakat eder. Bu gizlilik taahhüdü kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. Kiralayan’ın araç, marka, model, plaka, Kiracı, kullanıcı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Ayrıca Kiracı, Kiralayan tarafından kişisel bilgilerinin kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı sms, mms, elektronik posta da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak kendisi ile iletişime geçilmesini kabul eder.

 

27-Araç Kiracıya teslim edilmeden önce Kiracının finansal analizleri (Findeks v.b), Kiraya Veren tarafından sorgulanacaktır. Kiracı tarafından bu sorgulamaya müsaade edilmemesi ve/veya Kiracının finansal analiz sonucu Replease  araç kiralama şartlarını karşılamadığı taktirde Kiracı tarafından rezervasyon yapılmış olsa dahi Kiraya Veren Kiracıya araç teslimi ve kiralama işlemini yapmayacaktır. Kiracı bu durum nedeniyle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını ve Kiraya Vereni araç teslimine zorlamayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.28- İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleridir.

 

29- İş bu sözleşme 28 madde ve 4 sayfadan oluşmaktadır.

Araç Kiralama Tüm Araçlar Ekonomik Araçlar Orta Sınıf Araçlar Lux Araçlar SUV Araçlar
E - BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
FIRSATLARI KAÇIRMAYIN
Whatsapp İçin Tıklayınız