loader

İLETİŞİM : 444 0 556

BLOG

  • ANASAYFA
  • BLOG
  • LPG`li Araçlar Kapalı Otoparka Girebilir Mi?

LPG`li Araçlar Kapalı Otoparka Girebilir Mi?

blog_img

LPG, belirli miktarlarda bütan ve propan gazlarının karıştırılması ile elde edilen petrol gazıdır. Bu petrol gazının avantajı kullanılan gazlardan dolayı akaryakıtta oldukça tasarruf elde edilmesidir. Bu avantajı baz olarak birçok araç kullanıcısı sahip oldukları benzinli araçlarını LPG’ye dönüştürmektedir. Araç sahiplerinin bu durumda en merak ettiği soru ‘LPG’li araçlar kapalı otoparka girebilir mi?’ olmaktadır.

LGP'li Araçlar ve Kapalı Otopark

LPG'li araçlardaki bu karışım gazların patlama ihtimalinin olduğu göz önünde bulundurularak resmi gazetede yayımlanan ve günümüzü kapsayan otopark yönetmeliğine göre girmesi yasaktır.

Kapalı otoparklar içerisine giremeyen ve kapalı otoparklarda park olanağının sağlanmadığı tek araç türü LPG’li araçlardır. LPG olarak isimlendirilen bu karışım gazı havaya göre daha ağır bir durumda bulunmaktadır. Bundan dolayı yani gaz havaya göre daha ağır bir durumda olduğundan ötürü havada kalmak yerine aşağıya doğru iner ve oluşabilecek herhangi bir ateş türü hareketle beraber gaz alevlenir sonuç olarak çevrede oldukça ciddi durumlara ve ölümlere sebebiyet verebilir. Yani bunun ciddi sonuçlar doğurabileceği neden olarak baz alınmakta ve gazlı araçların kapalı otoparklara koyulmasına izin verilmemektedir. Daha önce bahsettiğimiz gibi bu yasak resmi gazetede yayınlanan otopark yönetmeliğine dayandırılmaktadır. Bu konudaki detaylar resmi gazetede yayınlanan otopark yönetmeliğinde bulunmaktadır.

 Araçlarda LPG teknolojisin ülkemize girişinden ve ilk kullanılmaya başladığı zamanlarda şu an kullanılan güvenliği yüksek LPG tankları yerine, güvenliği bulunmayan bir sistem bulunmaktaydı. LPG’ye halk dilinde tüplü araba denmesinin nedeni bu güvenlik bulunmayan sistemle ilgilidir. Bu tüp ciddi boyutlarda risk taşımakla beraber aynı zamanda birçok ölüme ve kayda değer olaylara sebebiyet vererek araçları da deyim yerindeyse bir hurda haline getirmişti. Bu yaşanan kötü olaylar ve sonuçlarına bakılarak LPG gündeme birçok kez getirildi. LPG’ye olan ilgi başta tasarruf nedeniyle olmak üzere artış gösterdiğinde devlet bu durumu inceleyerek tüplü arabaların kapalı otopark veya kapalı alanlara girmesini yasakladı. Yasağın başlıca nedenlerinden biri kapalı olan otopark içinde havalandırmanın olmaması veya havalandırmanın yetersiz kalması tüpte var olan dedantörün yapısına bağlı olarak yüksek basınçlı olan gaza maalesef dayanamayacak şekilde bulunmasıydı.

Fakat hala LPG’ye olan ilginin yüksek ve artmakta olduğu görülünce güvenlik koşulları yüksek miktarda olan LPG tanklarının araba işletimlerine eklenmesi koşuluna bağlı tutarak araçlar içinde kullanabileceği söylendi. Burada ise Makine Mühendisleri Odası işe dahil edilerek bu araç işlemlerinin resmi bir şekilde kontrol edilmesi ve araç muayenelerinde MMO tarafından sağlanan bir kontrol belgesi olması gerektiği söylendi. Ve her gün ilerleyen teknolojiyle beraber bu sistemlerin de güvenlik açıklarının kapatılmasıyla beraber üst sevilerde bir güvenlik sağlanarak gaz hortumlarında oluşabilecek herhangi bir sorun bile çözülerek sistem gaz akışını önleyerek zararsız bir şekilde oluşabilecek olumsuzlukları engelleyebilmektedir. Ve ilerleyen teknolojiyle gelişen LPG güvenliği yeniden ‘LPG’li araç kapalı otoparka girebilir mi?’ sorusunu gündeme getirdi. Bu yapılan yeniliklere ve güvenliklere bakıldığında artık LPG’li araçlar büyük bir tehdit oluşturmamakla beraber devlet tarafından yeni bir düzenleme yapılmadığı için halen kapalı otoparklara girişi yasaktır.

Designed By Teknolojik bilişim