Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ülkemizde trafiğe çıkan her araç için zorunlu tutulan trafik sigortası, kaza durumunda karşı tarafta oluşan kayıplara karşı tazminat ödemesi yapar. Kaza tazminatı karşı tarafta oluşan hasar bedelinin yanı sıra yaralanma ve ölüm gibi durumlarda da söz konusudur. Ancak ödenecek tutar hesaplanırken kazadaki hasar payı da dahil olmak üzere, birçok farklı değişkene bakılır.

Trafik Sigortası Hangi Durumlarda Tazminat Öder?

Kaza sonrası yaralanma, ölüm ve hasar için trafik sigortası tazminatı işlemleri farklı şekillerde gerçekleştirilir. Sigorta poliçesi kişilere maddi zararlar, sağlık giderleri, sürekli sakatlık ve destekten yoksun kalma tazminatı verir. Bu dört ana başlık altında yapılan ödemeler, farklı şekillerde hesaplanır. Sadece maddi hasarın olduğu kazalarda hasarla ilgili belgelerin en kısa sürede sigorta şirketine ya da ekspere ulaştırılması gerekir. Belgeler ulaştırıldıktan sonra en geç 8 iş günü içinde ödeme işlemi yapılır.

Trafik Kazası Sigorta Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Üçüncü kişinin trafik kazası nedeni ile yaralanan kişilerin sağlık giderleri sigorta tarafından karşılanır. Kişilerin bu süreçte aldıkları organ nakli ya da protez gibi tüm sağlık hizmetlerinin yanı sıra bakıcı masrafları ve iş gücü kaybı da sağlık gideri olarak değerlendirilir. Sakatlanma ve sakatlanmanın kalıcı olması durumunda ise sakatlık tazminatı söz konusudur. Tazminat hakkı olan kişilerin sağlık kurulu raporu almaları ve kazaya dair tüm belgeler ile birlikte ilgili mercilere iletmeleri gerekir. Kazanın olduğu sırada kişinin kazandığı aylık kazanç, yaş ve kazadaki kusur payı göz önüne alınarak tutar belirlenir. Düşük maluliyet oranları ya da hafif yaralanmalar da bu kapsamda değerlendirilir. Eğer kişiler kaza sırasında herhangi bir işte sürekli olarak çalışmıyorsa, kişilerin aylık kazançları asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Alınır?

Destekten yoksun kalma durumunda, kazada hayatını kaybeden kişi veya kişiler esas alınarak yakınlarına tazminat verilir. Ölen kişinin yıllık kazancı, mesleği ve yaşı, söz konusu kazadaki kusur payı ile beraber değerlendirilir. Tazminat hesaplama sürecinden sonra belirlenen tutar, vefat eden kişinin bakmakla yükümlü olduğu, desteğine muhtaç kişilere pay edilir. Bu paylaşım sırasında destekten yoksun kalan kişilerin yaşı, cinsiyeti ve kişiye yakınlık derecesine bakılır. Tazminat için herhangi bir kan bağı zorunluluğu bulunmamakla beraber, talepte bulunan kişinin, kazada ölen kişinin desteğinden yararlandığını ispat etmesi beklenir. Ancak bu tazminat, kişi kusursuz, düşük kusurlu ya da eşit kusurlu ise söz konusudur. Kişi kaza tespit tutanağına göre tamamen kusurlu ise bir tazminat hakkı doğmaz.