Araç MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç sahipleri tarafından yılda iki dönem olacak şekilde ödemesi yapılan araç mtv hesaplama süreçlerinde birtakım faktörler belirleyici durumdadır. 2021 yılı için %15,9 artış yapılan verginin ödenmesi konusunda herhangi bir istisna durumu ise yoktur. Zorunlu olmakla birlikte tüm motor taşıtlar için mtv ödemeleri ocak ve temmuz aylarında iki seferde gerçekleştirilir. Karayollarında kullanılan otomobil, kamyon, kamyonet dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları içinde mtv ödemeleri bulunmaktadır. Burada önemli olan husus kayıtlı olması ve sicili bulunmasıdır. Trafiğe çıkan tüm motorlu araçlarda mtv ödemeleri geciktirilmeden yapılmalıdır. Aksi durumda cezai yaptırımları olduğu gibi aracın trafikten men edilmesi de işlemler arasındadır.

Araç MTV Hesaplamaların Yaş Aralıkları

Hali hazırda araç mtv hesaplama süreçlerinde aracın sahip olduğu özellikler etkendir. Tescil tarihi ve silindir hacmiyle araç tutarları da mtv ödemlerinde fiyat aralıklarını belirler. 2019 yılından önce ve sonra olarak ayrılan tescil durumlarında da dahi mtv hesaplamalarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Aracın yıllık vergi tutarlarında yaş durumu ilk kriterdir. 1-3 yaş, 4-6 yaş, 7-11 yaş, 12-15 yaş ve 16 yaş üstü olacak şekilde tablolar üzerinden araç mtv hesaplaması yapılır. Aracın yaşının artması durumunda tutarlar düşmektedir. 16 yaş üzerindeki en düşük fiyatlı mtv tutarı 104 TL’dir. 1-3 yaş arasındaki en düşük mtv tutarı ise 941 TL’dir.

Silindir Hacmine Göre Araç MTV Hesaplam

Araç yaş durumlarıyla birlikte var olan silindir hacmine göre de vergi tutarları hesaplanır. Hava ve çevre kirletme durumlarıyla verecek hasar durumları silindir hacmi üzerinden değerlendirilir. Bunun için 1300 cm3 ve altındaki değerlerdeki araçlarda çok daha düşük fiyatlandırma yapılır. 1301 ile 1600 cm3 aralıklarında ise en düşük 177, en yüksek 1499 TL mtv fiyatlandırması vardır. 1601 ile 1800 cm3 için ise 16 yaş üstü araçlarda 288 TL’dir. 1-3 yaş aralığındaki araçların mtv hesaplaması ise 2.647 TL’dir. 1801-2000 cm3 silindir hacimli araçlarda da artarak giden bir fiyatlandırma bulunur. 4001 cm3 yukarı için ise maksimum fiyatlandırma mevcuttur. Sıfır araçlarda 34.170 TL yıllık mtv ödemesi yapılması gerekirken 16 yaşını aşmış araçlarda ise 2.647 TL ödeme iki taksitle gerçekleşir. MTV ödemeleri iki dönem halinde alınıp olup doğrudan bankalar üzerinden işlemler otomatik olarak da yapılabilir. Ödemelerin öncesinde sorgulama yapılarak araç mtv hesaplama gerçekleştirilebilir. Ayrıca GİB resmi sitesi üzerinden sorunsuz bir şekilde de ödemeleri yapabilirsiniz. MTV borç ödeme işlemleri için tüm anlaşmalı bankalarla 02-.00 ile 22.00 arasında işlemlerin açık olduğu da bilinmelidir.

Araç MTV Ödemeleri Yapma

MTV ödemelerinin trafiğe çıkma iznine sahip sicilli tüm motorlu taşıtlar için zorunluluğu vardır. Birinci taksit ve ödeme ocak ayı içerisinde olurken Temmuz ayıyla da yıl tamamlanmış olur. Ancak belirtilen aylar içinde ödemelerin yapılmaması gecikme faizi uygulanmasını da beraberinde getirir. Ayrıca trafik kontrolleri sırasında cezai durumlarla karşılaşılması da çok daha büyük maliyetleri ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte araca ait var olan mtv borçlarından ötürü muayene işlemleri de yapılmamaktadır. Muayene için mutlak surette araç mtv hesaplama yapılarak çıkarılan borcun ödenmesi talep edilir. Trafik sigortası ve diğer trafik cezalarında olduğu gibi mtv ödemeleri de istenir. Doğrudan ödemeler toplu halde yapılabileceği gibi kişiye ait banka hesabından kredi kartından çekimlerde yapılabilir. Bu sayede bankanın sunduğu özel taksit avantajlarından da yararlanılabilir.